Rapoarte

Raportarea de sustenabilitate Ameropa în România

Viziunea noastră cu privire la sustenabilitate nu se limitează doar la preocupări legate de mediu. Ea reprezintă o abordare comprehensivă a gestionării și asigurării longevității companiei, dublată de o căutare constantă a compromisului între interesele legitime, deseori divergente, ale tuturor părților implicate.

În ultimii ani, preocupările legate de sustenabilitate au avut un rol extrem de important în ceea ce privește managementul în cadrul Grupului Ameropa, ajutându-ne în trasarea unor obiective pertinente. Vom continua să ne îmbunătățim performanța și transparența în raportarea acestor preocupări și în anii următori.

Oferirea de informații de natură nefinanciară privind activitatea Ameropa în România, prin intermediul prezentului raport de sustenabilitate, comunităților unde ne desfășurăm activitatea, acționarilor companiei, echipei manageriale și membrilor consiliului de administrație, reprezintă o inițiativă voluntară. Această inițiativă este în conformitate cu cerințele Directivei 2014/95/EU a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/EU privind prezentarea de informații nefinanciare şi de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi şi grupuri mari.

Descarca Ameropa Romania Raport de Sustenabilitate 2022 Descarca Ameropa Romania Raport de Sustenabilitate 2020 Descarca Ameropa Romania Raport de Sustenabilitate 2019 Descarca Ameropa Romania Raport de Sustenabilitate 2018 Descarca Ameropa Romania Raport de Sustenabilitate 2017 Descarca Ameropa Romania Raport de Sustenabilitate 2016 Descarca Ameropa Romania Raport de Sustenabilitate 2012 - 2015 Highlights